RowinDo Sports

ROWINDO SPORTS

Stichting RowinDo Sport Nederland houd zich bezig met sportstimulering en sportontwikkeling in de breedste zin van het woord. Dit betekend het organiseren, coordineren, uitvoeren en begeleiden van sportprojecten maar ook het verstrekken van informatie. Met deze website willen wij de inwoners van Stichtse Vecht informeren over de sportmogelijkheden binnen hun gemeente.

ROWINDO SPORTS

Foundation RowinDo Sport Netherlands keep themselves busy with sports promotion and sport development. This means organizing, coordinating, implementing and supervising sports projects, but also providing information. With this website we want to inform the people of Stichtse Vecht on the sporting opportunities within their community.

Sport in Stichtse Vecht is onderdeel van Stichting RowinDo Sports Nederland